Ideen om å utvikle pedagogisk konkretiseringsmateriell og levere kompetanse til barnehager oppsto allerede i 2005. Pedagogfaglig utdanning og et brennende engasjement for barns utvikling og læring i et bevisst og kompetent barnehagemiljø, var utgangspunktet for ideen. Etter hvert som kravene og utfordringene til barnehagefeltet ble større, og nasjonale planer og føringer ble mer konkrete og spesifikke på innhold, ble ideen gradvis formet til det som i etter hvert er ble en kompetansetung aktør.

InPed har holdt en høy faglig profil, med fokus på profesjonelle utøvere av pedagogisk arbeid i norske barnehager. Produktene tar sikte på å knytte teori til praksis, og skal bidra til kvalitetssikring av pedagogisk innhold i barnehagene. Alle produktene har vært knyttet til Rammeplan for barnehager (2006), som er en nasjonal plan for barnehagens innhold, på linje med grunnskolens læreplan.

 

Gh Kontor AS overtok varemerket InPed og driften av dette i Desember 2015.

Med et mål om å skape en helhetlig produktserie til barnehagesektoren, har vi i tillegg til pedagogikk, begynt å utvikle kvalitets produkter innen 

forming, spill og lek.

 

Gh kontor AS lanserer InPed nyheter fortløpende på InPed.no , og gjennom våre agenter i Norge.

På denne siden kan du finne info om og bestille InPed produktene.